Het familiewapen is ontleend aan een zegelafdruk van een testament welke

Familiewapen van

                         

Het familiewapen is ontleend aan een zegelafdruk van een testament welke Is ondertekend door Aalt Prins en Maria Brinkhof.

Op den 30e December Achttienhondert en vijf, welke aanwezig is in het Rijksarchief Gelderland inv. no. 1352 Arnhem.


Hiervan is door mijn vader een familiewapen samengesteld en ter goedkeuring naar het Centraal Bureau voor Genealogie daar zijn enige veranderingen

Aangebracht, dit ter voorkoming van gelijkenis met enig ander familiewapen.


Op 25 juni 1976 is het officieel ingeschreven als zijnde het familiewapen van het geslacht


BRINKHOF ( Lenthe, gem. Dalfsen)

Beschrijving :   in zilver een aanziende rode ossenkop en in een rode schildvoet Twee gekruiste gouden korenaren.

Helmteken     :   twee gekruiste korenaren.

Dekkleden     :    zilver en rood.


Het is geregistreerd op verzoek van Hendrik Lambertus Brinkhof , geboren Deventer 8 juli 1926, wonende te Noordwijkerhout , zoon van Lambertus Joannes Brinkhof en Gerharda Maria Catharina Bor.

                                                                                  s Gravenhage, 25 juni 1976

                                                                 CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE

                                                                                      W. G. Wijnaendts

Nr. 116.146.27374

Certificaat

Afbeelding met dank aan Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden