Over de Onderscheidings VLAG van de familie Brinkhof

 

Anders dan de namen van onze nationale vlag of de vlag van een provincie

of gemeente die duidelijk gemeenschapsvlaggen zijn, is de naam van de

vlag van een persoon of een bepaalde familie een ONDERSCHEIDINGSVLAG.

 

Op “Huis  Den Bosch” waar de standaard van onze koning waait, is dus eigenlijk

haar onderscheidingsvlag gehesen.

 

De onderscheidingsvlag van de familie Brinkhof  , die we best familievlag

kunnen noemen als we maar doorzien dat ze een  onderscheidingsvlag is , is

geformeerd naar het familiewapen.

 

 

In de heraldiek  -wapenkunde-  noemen we de kleuren keel (rood) en sabel(zwart)

en de metalen goud (geel) en zilver (wit),  terwijl de banistiek-vlagenkunde- geen

metalen kent en de gebruikelijke kleurnamen bezigt.

Van veel belang is voor de herkenbaarheid van een vlag, dat we in de vlag

en in het wapen waarnaar de vlag gemaakt is wel ongeveer dezelfde voor-

stellingen van de gebruikte kleuren terugvinden.

Internationaal benoemt men een vlag naar haar hoogte en haar lengte.

De hoogte van een vlag, ook wel de hijs genoemd, wordt gemeten langs de

broeking –dit is de band waardoor het vlaggetouw loopt- , en de lengte van een

vlag waait dus uit.

 

De Franse –republikeinse- vlag heeft  verticale banen: Drie hoogtebanen van

blauw, wit en rood: de vlag van het koninkrijk der Nederlanden heeft gelijke

horizontale banen: Drie lengtebanen van rood, wit en blauw.

 

De hoogtebaan langs de broeking van een vlag heet ook hijs, terwijl het

uitwaaiende vlaggedeel vlucht genoemd wordt, Het bovenste helft  van de hijs

heet hijstop, de onderste helft heet hijshoek: de andere zijde heet  dan  ook

de vluchttop en de vluchthoek.

                     

De familievlag  Brinkhof   heeft twee gelijke(evenbrede) lengtebanen van

wit en rood. Over de witte baan ligt een zwarte hijstopdriehoek tot op de helft

van de vlaglengte, over de rode baan ligt een gele hijshoekdriehoek tot op de

helft van de vlaglengte.

De zwarte driehoek symboliseert de helm van het familiewapen, de gele driehoek

verzinnebeeldt de gekruiste gouden aren in het wapen en het rood de aanziende

ossenkop.

 

Bezien we de afbeelding van de vlag, dan valt het wellicht op dat nog een

teken van “eigenheid” de vlag siert: de gestileerde beginletter van de

familienaam kan opgemerkt worden: maar dit is hier wel een toevalligheid.

 

 

 

                                                                       C.H. de Koning,

                                                                       Vice- voorzitter

                                                                       Nederlandse Vereniging voor vlaggenkunde

                                                                       Te ’s-Gravenhage.

 

In het banistisch register van de ORDE VAN DE VLAG, in het dertiende

jaar van de N.V.v.V., is deze vlag opgenomen onder nummer 78.7.